Balandžio 14 d.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS 18 val.

(Paskutinės vakarienės Mišios)

Balandžio 15 d.

DIDYSIS PENKTADIENIS 18 val.

(Kristaus Kančios pamaldos)

Balandžio 16 d.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS 

(nuo 9 iki 21 val. budėjimas prie Viešpaties kapo)

VELYKNAKTIS 21 val. 

(krikšto pažadų atnaujinimas)

Balandžio 17 d.

VELYKŲ RYTO MIŠIOS 9 val.

(velykinių valgių šventinimas)

 

DIDYSIS VELYKINIS TRIDIENIS