ADVENTE

ADVENTE

Šv. Mišios Advento sekmadieniais 9 ir 12 val. *** Lapkričio 29 d., pirmą Advento sekmadienį, šventinsime atsineštus adventinius vainikus. *** Pirmą Advento sekmadienį šventinsime kalėdaičius. Juos galėsite įsigyti kiekvieną dieną bažnyčios zakristijoje prieš ar po šv. Mišių. *** Gruodžio 19 d. 12

PRADŽIUGINKIME STOKOJANČIUS

PRADŽIUGINKIME STOKOJANČIUS

Visą š. m. gruodžio mėnesį Lietuvos vyskupijų ir centrinis Caritas vykdys vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija“, kurios metu tikintieji ir visi geros valios žmonės kviečiami parapijos bažnyčioje ar vietos Carito skyriuje už auką įsigyti simbolinę Carito žvakelę, taip išreiškiant

JIEZNO BAŽNYČIA 1891 M.

JIEZNO BAŽNYČIA 1891 M.

tęsinys. pradžia Inventoriuje išvardinti visi 12 altorių. Ypatingas dėmesys atkreiptinas į tris: į dešinėje pusėje buvusį Šv. Teresės altorių. Šeštasis altorius, kairėje bažnyčios pusėje – Šv. Antano Paduviečio altorius, kurį nutapė Nikodemas Silvanavičius, o bažnyčiai padovanojo Jiezno dvaro savininkas Ignotas Kvinta

JIEZNO BAŽNYČIA 1891 M.

JIEZNO BAŽNYČIA 1891 M.

Prabėgus beveik 30 metų po 1863–1864 m. sukilimo ir maždaug likus 30 metų iki Lietuvos valstybės susidarymo. Pamažėle šiame amžiaus tarpsnyje, knygnešystės fone, gimsta nacionalinio judėjimo pirmieji daigai, formuojasi kataliko, norinčio turėti lietuviškas maldaknyges, charakteris. Parapijiečiai 1891 m. parapijos surašyme

DOVANA BAŽNYČIAI

DOVANA BAŽNYČIAI

Švęsdami Jiezno parapijos bažnyčios pašventinimo 350 metų sukaktį, gavome dovaną – Lietuvos Respublikos Vyriausybė skyrė Jiezno parapijos bažnyčios bokštų stogo ir pietinio fasado tvarkybos darbams 152 tūkstančius eurų.  Už šiuos pinigus numatyta: bokštų kryžių restauravimas, bokštų stogo medinės konstrukcijos pakeitimas