PARTIZANŲ KALĖDOS

„Mes be Tavęs, Kalėdų Kristau, pūgą,- Mes be Tavęs, tiek metų žiemą šalom,- Tegul paliaus čia šiaurės vėtros stūgaut,  Tegrįš pavasaris į mūsų vargo šalį“  (Bernardas Brazdžionis)   Su advento pradžia pradedame laukti iškilios ir didžios kūdikėlio Jėzaus, tapusio Pasaulio

MIELI PARAPIJIEČIAI,

MIELI PARAPIJIEČIAI,

Lapkričio 20 d. mūsų parapijoje gerbiamą ir mylimą Erikos ir Deivido Norkevičių šeimą ištiko didelė nelaimė – sudegė jų namai. Jiezno parapijos Caritas kviečia visus prisidėti prie šeimos namų atstatymo. Įsigydami Caritas žvakelę ar skirdami piniginę auką, padėsite šeimai įgyvendinti

VĖLINES PRISIMINUS

VĖLINES PRISIMINUS

Lapkričio pradžia kvietė prisiminti išėjusiuosius. Lankėme kapus, nešėme gėlytes, žvakes, meldėmės. Regis, atgijo mirusiųjų „namai“, ypač sutemus žvakių liepsnelių jūra teikė jaukumą. Tačiau praėjus savaitei, vaizdas pasikeitė. Kapai vėl liko vieniši, o prie jų atliekų konteineriai perpildyti stiklinių žvakidžių ir

VĖLINIŲ OKTAVOJE

VĖLINIŲ OKTAVOJE

VĖLINIŲ OKTAVOJE Lapkričio 2 d. MALDOS UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS) 10 val. už visus mirusius. 12 val. už Sobuvos kapinėse palaidotus. Lapkričio 3 d. 9 val. už Pelekonių kapinėse palaidotus. Lapkričio 4 d. 9 val. už Nibrių kapinėse palaidotus. Lapkričio