Teofilius Matulionis Jiezno bažnyčiojePalaimintas Teofilius vaizduojamas su trem-tinio-lagerio rūbais. Jis vilki šimtasiūlę „vatinką“. Visaip gniuždytas, bet nepalaužtas. Jo stiprybės šaltinis – prie krūtinės glaudžiamas sudedamas medinis kryželis. Kristus jo viltis. Todėl jo laikysena ori. Kameros siena ir apšvietimas, taip pat uždara paveikslo kompozicija, žymi ilgų nelaisvės metų paženklintą gyvenimą. Kojos tamsoje – jis įkalintas, negali laisvai judėti, bet krūtinė (širdis) ir galva yra apšvieta iš aukštybių. Jis laisvas…

Lazda, kuria remiasi, jam atstoja ir ganytojo lazdą. Tik pijusė (vyskupo kepuraitė), gauta Rygos stotyje, sugrįžus iš Solovkų lagerio, akivaizdžiau liudija jo vyskupiškąją tarnystę. Aureolė ženklina Teofiliaus šventumą.

Palaimintasis Teofiliau, melskis už mus.

 

BŪTI SAVIMI…

 

Prieš metus Popiežius Pranciškus Lietuvai padovanojo ypatingą dovaną – vyskupą ir kankinį Teofilių Matulionį, ištvėrusį lagerius ir sugrįžusį stiprinti kitų, paskelbė Palaimintuoju. Ta išskirtinė diena buvo birželio 14 -oji, Lietuvoje minima kaip Gedulo ir vilties diena. Dabar tai – ir Palaimintojo Teofiliaus Matulionio diena, praėjusį ketvirtadienį minėta ne tik Kaišiadorių katedroje, kur ilsisi Palaimintojo relikvijos, bet ir daugelyje bažnyčių.

Paulius Juška

Paulius Juška

Jiezno Šv. Mykolo Arkangelo ir Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje šia intencija taip pat buvo aukojamos šv. Mišios, kurių metu buvo išstatytas pagarbinimui, pašventintas ir garbingoje vietoje pakabintas Palaimintojo Teofiliaus Matulionio paveikslas. Jo autorius – vienas ryškiausių šiandien Lietuvoje realistinę tapybą puoselėjančių dailininkų Paulius Juška.

Jiezno parapijos klebonas Rolandas Bičkauskas laimingas, kad išsipildė jo svajonė Jiezno šventovėje turėti ir Palaimintojo Teofiliaus Matulionio paveikslą, kuris suteiktų dvasinės paguodos ir vilties skaudžias patirtis išgyvenantiems ar savęs ieškantiems žmonėms. Klebonas džiaugiasi ir tuo, kad paveikslo autoriumi sutiko tapti būtent Paulius, kurio darbus buvo matęs parodose ir kuriam artima tremties bei išgyvenimų tema. Taip gimė bendrystė, kurios rezultatas – prie Jiezno parapijos bažnyčios formato, kolorito derantis ir svarbiausius žmogaus, kantriai nešusio savo kryžių, visą gyvenimą puoselėjusio tarnystę Dievui ir nepraradusio vidinės laisvės, bruožus atspindintis paveikslas. Toks šiltas, artimas, kviečiantis būti savimi, išlikti tiesoje ir meilėje…

Ramutė Šimukauskaitė
gyvenimas.eu

PALAIMINTOJO TEOFILIAUS PAVEIKSLAS JIEZNO BAŽNYČIOJE