Pamaldų laikas:

Sekmadieniais 10 ir 12 val.

(Advento metu 9 ir 12 val.)

Šiokiadieniais * (išskyrus pirmadieniais) 9 val.

Šeštadieniais 10 val.

* – Gegužės, birželio ir spalio mėn.  18 val.

 

Išpažinčių klausoma pusę valandos prieš šv. Mišias.