balandžio 1 d.
DIDYSIS KETVIRTADIENIS 18 val.
(Paskutinės vakarienės Mišios.
Atnešame pasninko vaisius – aukas stokojantiems)

balandžio 2 d.
DIDYSIS PENKTADIENIS 18 val.
(Kristaus Kančios pamaldos.
Savo auka prisidedame prie Jeruzalės bažnyčios)

balandžio 3 d.
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
(nuo 9 iki 21 val. atvira bažnyčia.
Lankome Viešpaties kapą)
VELYKNAKTIS 21 val.
(Atsinešame žvakes krikšto pažadų atnaujinimui, indą su vandeniu – vandens pašventinimui)

balandžio 4 d.
VELYKŲ RYTO MIŠIOS 9 val.
(šventiname velykinius valgus)

DIDYSIS VELYKINIS TRIDIENIS