Paskutinė vakarienė

Balandžio 18 d.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

18 val.

(Paskutinės vakarienės Mišios)

Balandžio 19 d.

DIDYSIS PENKTADIENIS

18 val.

(Kristaus Kančios pamaldos)

Balandžio 20 d.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS 

(nuo 9 iki 21 val. budėjimas prie Viešpaties kapo)

VELYKNAKTIS 21 val. 

(krikšto pažadų atnaujinimas)

Balandžio 21 d.

VELYKŲ RYTO MIŠIOS 8 val.

(velykinių valgių šventinimas)

DIDYSIS VELYKINIS TRIDIENIS