Mūsų mirusieji

Ona Revuckienė, 88 m. iš Jiezno,

Liongina Diburienė, 84 m. iš Klaipėdos,

Ona Lėckienė, 87 m. iš Sokonių k.,

Danutė Žukevičienė, 76 m. iš Alytaus,

Algis Butkevičius, 66 m. iš Šilinių k.,

Pranas Valatka, 82 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

 

Sakramentinis gyvenimas