Visą š. m. gruodžio mėnesį Lietuvos vyskupijų ir centrinis Caritas vykdys vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija“, kurios metu tikintieji ir visi geros valios žmonės kviečiami parapijos bažnyčioje ar vietos Caritas skyriuje už auką įsigyti simbolinę Caritas žvakelę, taip išreiškiant artimo meilę ir solidarumą.

Savo auka – drabužiais, maisto produktais ir pinigais Jūs galite pradžiuginti skurstančias šeimas, vienišus senelius, ligonius.

Jūs laukiami Caritas patalpose (Br. Bulikos g. 6):
trečiadieniais 17-18 val.,
sekmadieniais 10-12 val.

Vida Varanauskienė,  tel. 57667

PRADŽIUGINKIME STOKOJANČIUS