advento-vainikas

Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Todėl Adventas yra maloningo ir džiugaus laukimo metas.

Šv. Mišios Advento sekmadieniais – 9 ir 12 val.

Gruodžio 2 d. – pirmą Advento sekmadienį – šventinsime kalėdaičius.

Juos galėsite įsigyti kiekvieną dieną bažnyčios zakristijoje prieš ar po šv. Mišių.

Gruodžio 22 d. 12 val. švęsime Advento Susitaikinimo pamaldas.

ADVENTAS