Susituokė

Darius Deltuva su Daiva Matulevičiene.

Sustiprink Jų tarpusavio meilę, Kristau!

Priėmė krikštą

Milana Elena Andrulevičiūtė

Tenušviečia Jos gyvenimą Kristus!

Mūsų mirusieji

Juozapas Džervus, 94 m. iš Birštono,

Violeta Žukauskienė, 45 m. iš Strazdiškių k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

 

 

Priėmė Sutvirtinimą

Viktorija Marija Tamošiūnaitė,

Leonas Tamošiūnas,

Inga Marija Tamošiūnaitė,

Modestas Vaclovas Ginkus,

Agnė Marija Ložkinaitė,

Mindaugas Mykolas Bilius,

Martynas Faustas Talaikis,

Dovilė Ieva Bajoraitė,

Mantas Gabrielius Mikučiūnas.

Ateik, Šventoji Dvasia,
įžiebk juose savo meilės ugnį!

 

Sakramentinis gyvenimas