Sakramentinis gyvenimas

Sakramentinis gyvenimas

Susituokė Mindaugas Bilius su Daiva Žeimyte. Sustiprink Jų tarpusavio meilę, Kristau!     Priėmė krikštą Laurynas Maciulevičius, Aronas Matas Kurminas, Vakaris Martynas Valatkevičius, Edmundas Svirskas, Miglė Agota Ragauskaitė, Pijus Ragauskas, Kotryna Jankauskaitė, Ąžuolas Simonas Mekas, Vakarė Agota Mekaitė. Nušviesk Jų

PADĖKA

PADĖKA

  Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie jausdami atsakomybę rado laiko ir noro prisidėti prie mūsų šventovės paruošimo šv. Roko atlaidams. Talkoje dalyvavusiems: V. Lukoševičienei, M. Tamašauskui, E. Rimšienei, S. Šalkauskienei, E. Žukauskienei, S. Kimbirauskienei, N. Gervickienei, Ž. Gervickui, R. Gervickaitei, O.