JIEZNUI LIETUVIŲ TAUTOS GYVASTYJE IR LDK – 525 (II) Kunigaikščiai Holovčinskiai tarp kalvinizmo ir katalikybės

JIEZNUI LIETUVIŲ TAUTOS GYVASTYJE IR LDK – 525 (II) Kunigaikščiai Holovčinskiai tarp kalvinizmo ir katalikybės

Holovčinskiai karuose už Tėvynę 1571 m. mirus broliui Mikalojui, kunigaikščiai Sčastnas ir Jaroslavas Holovčinskiai savo valdas persiskirstė taip, kad Jiezno ir Šventininkų žemės, Holovčinas ir dvarai prie Minsko atiteko Sčastnui, o Kniažycai, Balbieriškis bei Pramiežio (Peršėkės – dabartinė Balbieriškio seniūnija)

JIEZNO 525 METŲ MINĖJIMAS

JIEZNO 525 METŲ MINĖJIMAS

Jiezno 525 m. minėjimas prasidėjo  Darsūniškio bažnyčioje, kur buvo pirmą kartą paminėtas Jiezno dvaras. Darsūniškio bažnyčioje Jiezno mėgėjų teatro aktorių pasirodyme skambėjo dar 1492 m. paskelbtas istorinis dokumentas. Jame pirmą kartą minimas Jiezno vardas, todėl paskelbtas dokumentas – tarsi Jiezno

Sakramentinis gyvenimas (spalis)

Susituokė Laimonas Laginauskas su Ineta Juodsnukyte, Mantas Zakarsauskas su Paulina Noselyte. Viešpatie, sustiprink Jų tarpusavio meilę! Priėmė krikštą Adomas Vasiliauskas, Povilas Buinickas, Pijus Blaževičius. Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus! Mūsų mirusieji Ieva Kantakevičienė, 90 m. iš Jiezno, Ona Tamošiūnienė, 85 m. iš Sokonių k., Ona Janušauskaitė, 94

Vėlinių oktava

Vėlinių oktava

Lapkričio 1 d. VISI ŠVENTIEJI. Šv. Mišios 12 val. Vėlinių išvakarių šv. Mišios 16 val. už visus mirusius. (po Mišių maldavimų procesija į Jiezno senąsias kapines) Lapkričio 2 d. MALDOS UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS) Šv. Mišios 10 val. ir 12

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS PALAIMINIMAS

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS PALAIMINIMAS

2017 m. rugpjūčio 12 d. Jiezno parapijos bažnyčios zakristijonui Vytautui Kazlauskui sukako 80 m. (sveikinome praėjusiame laikraščio numeryje), o rugsėjo 3 d. klebonas Rolandas Bičkauskas jam perdavė Jo Šventenybės Popiežiaus Palaiminimą. Jame rašoma: „Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus suteikia Apaštalinį Palaiminimą

ĮVYKIŲ KRONIKA

Rugpjūčio 14-22 dienomis Pivašiūnuose vyko didieji Žolinės atlaidai. Rugpjūčio 16 d. meldžiantis už dvasininkiją, atlaiduose dalyvavo ir maldininkai iš Jiezno. 18 val. šv. Mišioms vadovavo Jiezno klebonas, giedojo Jiezno parapijos choras, vad. Romos Ruočkienės. Pamoksle kun. Rolandas kvietė įsižiūrėti paveiksle į