JIEZNO PARAPIJOS BAŽNYČIAI – 350

JIEZNO PARAPIJOS BAŽNYČIAI – 350

Brangūs parapijiečiai, Bažnyčios rytiniame fasade yra lotyniškas užrašas, kuris skelbia: G (eriausiam) D (idžiausiam) D (ievui) Garbingajai (Dievo) Motinai Marijai ir visiems šventiesiems, šventojo Mykolo arkangelo, angelų vadovo vardu ši garbingoji Jiezno bažnyčia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos vicekanclerio Pono STEPONO PACO

FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS

Švęsdami Jiezno parapijos bažnyčios jubiliejų, organizuojame fotografijų konkursą „Jiezno bažnyčiai – 350“.  Susipažinkite su fotografijos konkurso nuostatais (atsisiųsti) ir iki rugsėjo 1 d. savo nuotraukas siųskite adresu jieznoparapija@gmail.com Laimėtojų laukia prizai ir jų nuotraukų paroda. klebonas   

APIE ELGSENĄ BAŽNYČIOJE

Vasara yra atostogų, tad ir kelionių metas. Vieni įdomiausių ir labiausiai lankomų kultūros paminklų yra bažnyčios. Tai – pakrikštytųjų namai. Krikščionys čia mokosi ir stiprinasi, kad pajėgtų būti kuo turi būti. Nepamirština, kad bažnyčių pastatai visą savo grožybę atskleidžia liturgijos

TĖVO DIENA

Vaikaičiai yra senųjų vainikas, o vaikų pasididžiavimas – jų tėvai (Pat 17.6)   Birželio 7 d., sekmadienį, Tėvo dienoje, 10 val. šv. Mišiose melsimės už gyvus tėvus, dalyvaujančius pamaldose laiminsime   Birželio 8 d., pirmadienį, 18 val. šv. Mišiose melsimės