KUN. PRANO BIELIAUSKO PAGERBIMAS

Rugsėjo 9 d., sekmadienį Jiezne – kraštiečio kun. Prano Bieliausko, 1917 m. rugsėjo 18-22 d. konferencijos dalyvio atminimo įamžinimas. 9.30 val. Atminimo ženklo šventinimas ir lankytinos vietos pristatymas kun. Pr. Bieliausko gimtinėje Slabados k., Jiezno sen. 10.30 val. Piligriminis žygis iš kunigo gimtinės į Jiezno parapijos bažnyčią. 12.00 val. Piligrimų

Sakramentinis gyvenimas

Sakramentinis gyvenimas

Priėmė krikštą Goda Ieva Maniuškaitė, Donatas Antanas Daukantas, Milana Ona Taraškevič, Tautgirdas Gabrielius Valatka, Toma Elena Dėringytė, Goda Emilija Dėringytė, Lėja Andrėja Babelytė, Nojus Adomas Pilvinis, Rugilė Margarita Pūraitė Nušviesk Jų gyvenimą, Kristau!   Mūsų mirusieji Angelė Birutė Poškienė, 69