Sakramentinis gyvenimas

Sakramentinis gyvenimas

Priėmė krikštą Goda Ieva Maniuškaitė, Donatas Antanas Daukantas, Milana Ona Taraškevič, Tautgirdas Gabrielius Valatka, Toma Elena Dėringytė, Goda Emilija Dėringytė, Lėja Andrėja Babelytė, Nojus Adomas Pilvinis, Rugilė Margarita Pūraitė Nušviesk Jų gyvenimą, Kristau!   Mūsų mirusieji Angelė Birutė Poškienė, 69

1941 M. BIRŽELIO TREMTIS. SOBUVIŠKIAI – ADELĖ IR BRONIUS URBONAVIČIAI Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui

1941 M. BIRŽELIO TREMTIS. SOBUVIŠKIAI – ADELĖ IR BRONIUS URBONAVIČIAI Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui

1941 m. birželio tremtis, kaip komunizmo ir sovietizmo nusikaltimas, atskleidė aiškius sovietų ir vietinių komunistų tikslus: sunaikinti mūsų tautą, palikti ją be inteligentijos ir intelektualų. Naikinant tautą remtis siauro politinio akiračio, menko išsilavinimo, baimės pilnais, nuolat pataikaujančiais žmonėmis. Antra vertus,

Sakramentinis gyvenimas

Susituokė Justinas Malinauskas su Justina Pyragaite, Dainius Judickas su Andželika Šimkute, Martynas Talaikis su Ieva Saikevičiūte. Sustiprink Jų tarpusavio meilę, Kristau! Priėmė krikštą Jorė Patricija Klinavičiūtė, Liepa Gabrielė Klinavičiūtė, Akvilė Monika Bartnikaitė, Rajanas Petras Bartnikas, Luknė Marcelė Gaižauskaitė Nušviesk Jų