VĖLINES PRISIMINUS

VĖLINES PRISIMINUS

Lapkričio pradžia kvietė prisiminti išėjusiuosius. Lankėme kapus, nešėme gėlytes, žvakes, meldėmės. Regis, atgijo mirusiųjų „namai“, ypač sutemus žvakių liepsnelių jūra teikė jaukumą. Tačiau praėjus savaitei, vaizdas pasikeitė. Kapai vėl liko vieniši, o prie jų atliekų konteineriai perpildyti stiklinių žvakidžių ir

VĖLINIŲ OKTAVOJE

VĖLINIŲ OKTAVOJE

VĖLINIŲ OKTAVOJE Lapkričio 2 d. MALDOS UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS) 10 val. už visus mirusius. 12 val. už Sobuvos kapinėse palaidotus. Lapkričio 3 d. 9 val. už Pelekonių kapinėse palaidotus. Lapkričio 4 d. 9 val. už Nibrių kapinėse palaidotus. Lapkričio

GRAŽI ŠVENTĖ ĮVYKO

GRAŽI ŠVENTĖ ĮVYKO

Paskutinį rugsėjo sekmadienį, tradiciškai, šventėme titulinius Šv. arkangelo Mykolo atlaidus, taip pat dėkojome Dievui už rudens gėrybes bei kitas dovanas, ypač už geradarius, kurių dėka atgimė mūsų bažnyčios išorė.  Pasaulinę migrantų dieną apkabinome juos savo malda, taip pat prisiminėme keliaujančius,

KVIEČIAME Į KATECHETINIUS BŪRELIUS

KVIEČIAME Į KATECHETINIUS BŪRELIUS

PIRMAJAI KOMUNIJAI. Parapijoje buriama pasirengimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams grupelė. Kviečiame registruoti vaikus, kurie mokosi ketvirtoje ar vyresnėse klasėse. Vaikų tėvai turi kreiptis į parapijos katechetę, tikybos mokytoją Ireną Skulsčienę, mob. 864712654 ir pateikti prašymą, nurodant: Vieno iš tėvų (globėjų) vardas,