JIEZNO BAŽNYČIA 1891 M.

JIEZNO BAŽNYČIA 1891 M.

tęsinys. pradžia Inventoriuje išvardinti visi 12 altorių. Ypatingas dėmesys atkreiptinas į tris: į dešinėje pusėje buvusį Šv. Teresės altorių. Šeštasis altorius, kairėje bažnyčios pusėje – Šv. Antano Paduviečio altorius, kurį nutapė Nikodemas Silvanavičius, o bažnyčiai padovanojo Jiezno dvaro savininkas Ignotas Kvinta

JIEZNO BAŽNYČIA 1891 M.

JIEZNO BAŽNYČIA 1891 M.

Prabėgus beveik 30 metų po 1863–1864 m. sukilimo ir maždaug likus 30 metų iki Lietuvos valstybės susidarymo. Pamažėle šiame amžiaus tarpsnyje, knygnešystės fone, gimsta nacionalinio judėjimo pirmieji daigai, formuojasi kataliko, norinčio turėti lietuviškas maldaknyges, charakteris. Parapijiečiai 1891 m. parapijos surašyme

DOVANA BAŽNYČIAI

DOVANA BAŽNYČIAI

Švęsdami Jiezno parapijos bažnyčios pašventinimo 350 metų sukaktį, gavome dovaną – Lietuvos Respublikos Vyriausybė skyrė Jiezno parapijos bažnyčios bokštų stogo ir pietinio fasado tvarkybos darbams 152 tūkstančius eurų.  Už šiuos pinigus numatyta: bokštų kryžių restauravimas, bokštų stogo medinės konstrukcijos pakeitimas

PADĖKA

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie padėjo pasiruošti ir atšvęsti šv. Roko atlaidus.  Už puokštes altoriams UAB „IGEDA“ ir jos vadovui Gediminui Krinevičiui.  Už nupintus vainikus – Dukurnonių moterims ir Aldonai Kizalavičienei.  Už bažnyčios paruošimą šventei: Virginijai Lukoševičienei, jos vaikams Rokui ir

JIEZNO PARAPIJOS BAŽNYČIAI – 350

JIEZNO PARAPIJOS BAŽNYČIAI – 350

Brangūs parapijiečiai, Bažnyčios rytiniame fasade yra lotyniškas užrašas, kuris skelbia: G (eriausiam) D (idžiausiam) D (ievui) Garbingajai (Dievo) Motinai Marijai ir visiems šventiesiems, šventojo Mykolo arkangelo, angelų vadovo vardu ši garbingoji Jiezno bažnyčia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos vicekanclerio Pono STEPONO PACO