KUN. PRANO BIELIAUSKO PAGERBIMAS

Rugsėjo 9 d., sekmadienį Jiezne – kraštiečio kun. Prano Bieliausko, 1917 m. rugsėjo 18-22 d. konferencijos dalyvio atminimo įamžinimas. 9.30 val. Atminimo ženklo šventinimas ir lankytinos vietos pristatymas kun. Pr. Bieliausko gimtinėje Slabados k., Jiezno sen. 10.30 val. Piligriminis žygis iš kunigo gimtinės į Jiezno parapijos bažnyčią. 12.00 val. Piligrimų