KUN. PRANO BIELIAUSKO PAGERBIMAS

Rugsėjo 9 d., sekmadienį Jiezne – kraštiečio kun. Prano Bieliausko, 1917 m. rugsėjo 18-22 d. konferencijos dalyvio atminimo įamžinimas. 9.30 val. Atminimo ženklo šventinimas ir lankytinos vietos pristatymas kun. Pr. Bieliausko gimtinėje Slabados k., Jiezno sen. 10.30 val. Piligriminis žygis iš kunigo gimtinės į Jiezno parapijos bažnyčią. 12.00 val. Piligrimų

SU PRISIKĖLUSIOJO ŠVENTE

SU PRISIKĖLUSIOJO ŠVENTE

Kai leidžiam nuodėmei valdyti, prarandame gerąjį kelią ir einame kaip pasiklydusios avys klystkeliais. Tačiau pats Dievas, mūsų Ganytojas, atėjo mūsų ieškoti ir, kad mus išgelbėtų, nusižemino iki kryžiaus mirties. Tad Velykos skelbia: „Prisikėlė gerasis Ganytojas, kuris už avis paguldė gyvybę,

Adventas

Adventas

Šv. Mišios Advento sekmadieniais 9 ir 12 val. Gruodžio 3 d., pirmą Advento sekmadienį, šventinsime kalėdaičius. Juos galėsite įsigyti kiekvieną dieną bažnyčios zakristijoje prieš ar po šv. Mišių. *** Prasidėjus Adventui pradėsiu lankyti parapijiečius. Šiais metais lankysiu gyvenančius Jiezno mieste