Sakramentinis gyvenimas (spalis)

Susituokė Laimonas Laginauskas su Ineta Juodsnukyte, Mantas Zakarsauskas su Paulina Noselyte. Viešpatie, sustiprink Jų tarpusavio meilę! Priėmė krikštą Adomas Vasiliauskas, Povilas Buinickas, Pijus Blaževičius. Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus! Mūsų mirusieji Ieva Kantakevičienė, 90 m. iš Jiezno, Ona Tamošiūnienė, 85 m. iš Sokonių k., Ona Janušauskaitė, 94

Sakramentinis gyvenimas

Susituokė Šarūnas Juodis ir Aistė Lenčiauskaitė. Viešpatie, sustiprink Jų tarpusavio meilę! Priėmė krikštą Radvilė Adelė Pociūtė, Patricija Elžbieta Šaulinskaitė, Emily Margaret Ritchie. Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus! Mūsų mirusieji  Jurgis Tamošiūnas, 81 m. iš Voseliūnų k., Juozas Šuvalskas, 56 m. iš