Sakramentinis gyvenimas

Susituokė Justinas Malinauskas su Justina Pyragaite, Dainius Judickas su Andželika Šimkute, Martynas Talaikis su Ieva Saikevičiūte. Sustiprink Jų tarpusavio meilę, Kristau! Priėmė krikštą Jorė Patricija Klinavičiūtė, Liepa Gabrielė Klinavičiūtė, Akvilė Monika Bartnikaitė, Rajanas Petras Bartnikas, Luknė Marcelė Gaižauskaitė Nušviesk Jų

Sakramentinis gyvenimas

Sakramentinis gyvenimas

Susituokė Darius Deltuva su Daiva Matulevičiene. Sustiprink Jų tarpusavio meilę, Kristau! Priėmė krikštą Milana Elena Andrulevičiūtė Tenušviečia Jos gyvenimą Kristus! Mūsų mirusieji Juozapas Džervus, 94 m. iš Birštono, Violeta Žukauskienė, 45 m. iš Strazdiškių k. Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

Sakramentinis gyvenimas (spalis)

Susituokė Laimonas Laginauskas su Ineta Juodsnukyte, Mantas Zakarsauskas su Paulina Noselyte. Viešpatie, sustiprink Jų tarpusavio meilę! Priėmė krikštą Adomas Vasiliauskas, Povilas Buinickas, Pijus Blaževičius. Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus! Mūsų mirusieji Ieva Kantakevičienė, 90 m. iš Jiezno, Ona Tamošiūnienė, 85 m. iš Sokonių k., Ona Janušauskaitė, 94

Sakramentinis gyvenimas

Susituokė Šarūnas Juodis ir Aistė Lenčiauskaitė. Viešpatie, sustiprink Jų tarpusavio meilę! Priėmė krikštą Radvilė Adelė Pociūtė, Patricija Elžbieta Šaulinskaitė, Emily Margaret Ritchie. Tenušviečia Jų gyvenimą Kristus! Mūsų mirusieji  Jurgis Tamošiūnas, 81 m. iš Voseliūnų k., Juozas Šuvalskas, 56 m. iš