Pradedame Gailestingumo metus

Pradedame Gailestingumo metus

Gailestingumas yra viena iš pamatinių mūsų tikėjimo žinių – Dievas taip myli žmoniją, kad yra pasiruošęs viską už ją atiduoti. Dievo Gailestingumo žinia pirmiausiai paskleista Dievo įskūnijimu konkrečioje vietoje ir konkrečiu laiku Šventojoje Žemėje. Ypatinga Apvaizdos dovana Vilniui buvo šv. Faustina

Rudens gėrybių paroda ,,Rudens spalvos“

Spalio 20 d. Jiezno gimnazijos ikimokykliniame skyriuje vyko visuotinis tėvų susirinkimas, kurio metu direktorė Neringa Zujienė pristatė Jiezno gimnazijos psichologę, logopedę, sveikatos priežiūros specialistę, priminė tvarkas. Tėvai išsirinko atstovą į gimnazijos tėvų komitetą. Po susirinkimo vyko renginys ,,Rudens spalvos“, kurio

Žygis po istorines vietas

Spalio 10 d. Prienų r. Jiezno seniūnijoje Pelekonių kaime prie I piliakalnio prasidėjo patriotinis ištvermės žygis po istorines Jiezno seniūnijos apylinkių vietas: žygio grandine sujungsime keturis piliakalnius. Žygio dalyviai įveikė apie 10 kilometrų. Po žygio, pavalgę kareiviškos košės, pasišildę karšta arbata, žygio

Įvykių kronika (2015 m. rugsėjis)

Rugsėjo 1 d. Septyniolika abiturientų ir septyniolika pirmokų iškilmingai žygiavo Jiezno miestelio gatvėmis į Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčią, kur Šv. Mišiomis prasidėjo nauji mokslo metai. Po pamaldų šventė tęsėsi gimnazijos kieme. Gimnazijos bendruomenę sveikino svečiai: Prienų r.