LIETUVOS VYSKUPAI KVIEČIA MALDAI!

LIETUVOS VYSKUPAI KVIEČIA MALDAI!

Lietuvos vyskupai, tarp kitų sprendimų, karantino metu kviečia „kas vakarą 20 val. skambant bažnyčių varpams, asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus. Prašant Bažnyčios globėjo šv. Juozapo užtarimo, Vyskupai raginama melstis

Karantinas Lietuvoje

Karantinas Lietuvoje

Nuo kovo 16 d. bažnyčioje nevyksta viešos apeigos asmeninei maldai bažnyčia atvira kiekvieną dieną nuo 8:30 iki 11 val. Dėl išpažinties, šv. Mišių užsakymo ar kitais klausymais skambinti mob. 868563473 Lietuvos vyskupai kviečia kasdien 20 valandą, skambant bažnyčių varpams, prašyti šv.

TU UŽGESAI, KAI LAISVĖ ŠVITO

TU UŽGESAI, KAI LAISVĖ ŠVITO

Vasario 15 d., šeštadienį, Jiezne vyko Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimas „Tu užgesai, kai laisvė švito“. Pradėjome Jiezno parapijos bažnyčioje malda už žuvusius, gyvybę paaukojusius ant laisvės aukuro. Po to šventė persikėlė prie Jiezno seniūnijos, kur buvo atidengta ir pašventinta atminimo

DĖL KALĖDOJIMO

DĖL KALĖDOJIMO

Mieli parapijiečiai, prieš šv. Kalėdas ar po jų, kunigai lanko šeimas – kalėdoja. Tą darydavau ir aš. Apgailestauju, kad dėl užimtumo gausos nepajėgsiu šiais metais kalėdoti visų, tačiau aplankysiu kiekvieną, kuris pageidaus. Kaip tai vyks? Bažnyčioje bus pastatyta urna su

PRADŽIUGINKIME STOKOJANČIUS

PRADŽIUGINKIME STOKOJANČIUS

Visą š. m. gruodžio mėnesį Lietuvos vyskupijų ir centrinis Caritas vykdys vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija“, kurios metu tikintieji ir visi geros valios žmonės kviečiami parapijos bažnyčioje ar vietos Carito skyriuje už auką įsigyti simbolinę Carito žvakelę, taip išreiškiant

2018 M. PASTORACINĖ, ŪKINĖ IR FINANSINĖ ATASKAITA

2018 M. PASTORACINĖ, ŪKINĖ IR FINANSINĖ ATASKAITA

PASTORACINĖ KULTŪRINĖ VEIKLA Parapijoje veikia Caritas, Gyvojo Rožinio draugija, grupelės „Motinos maldoje“, Anoniminiai alkoholikai, vyksta ALFA kursas.  Pakrikštyta …………………………………………………………………………….. 32 Priėmė I Komuniją …………………………………………………………………. 10 Sutvirtinimą ……………………………………………………………………………. 9 Susituokė ………………………………………………………………………………… 9 Suteiktas Ligonio patepimas ……………………………………………………… 37 Katalikiškai palaidoti ……………….,,,,…………………………………………… 53

VARGUOLIŲ KŪČIOS

VARGUOLIŲ KŪČIOS

Gruodžio 23 d. kavinėje „Pas močiutę“ vyko tradicinė Kūčių vakarienė varguoliams. Šiais metais susirinko 32 parapijiečiai. Kaip įprasta, pradžioje klebonas kun. Rolandas perskaitė evangelijos ištrauką apie Jėzaus gimimą, pasimeldė už susirinkusius bei negalėjusius atvykti bei palaimino Laimos Beliūnienės gausiai maistu