POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS PALAIMINIMAS

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS PALAIMINIMAS

2017 m. rugpjūčio 12 d. Jiezno parapijos bažnyčios zakristijonui Vytautui Kazlauskui sukako 80 m. (sveikinome praėjusiame laikraščio numeryje), o rugsėjo 3 d. klebonas Rolandas Bičkauskas jam perdavė Jo Šventenybės Popiežiaus Palaiminimą. Jame rašoma: „Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus suteikia Apaštalinį Palaiminimą

ĮVYKIŲ KRONIKA

Rugpjūčio 14-22 dienomis Pivašiūnuose vyko didieji Žolinės atlaidai. Rugpjūčio 16 d. meldžiantis už dvasininkiją, atlaiduose dalyvavo ir maldininkai iš Jiezno. 18 val. šv. Mišioms vadovavo Jiezno klebonas, giedojo Jiezno parapijos choras, vad. Romos Ruočkienės. Pamoksle kun. Rolandas kvietė įsižiūrėti paveiksle į

28-oji Jiezno Trijų karalių kelionė

28-oji Jiezno Trijų karalių kelionė

Jau įprasta, kad Trijų karalių šventės dieną Jiezno Trys karaliai ir jų palyda pirmiausia ateina į savo bažnyčią giesmėmis pagarbinti kūdikėlį Jėzų, su švente pasveikinti susirinkusius, aplanko slaugos ligoninėje besigydančius senelius. Šiais metais buvome pakviesti į Žiežmarius. Jaukioje šv. apaštalo

Aušros Vartų atlaidai

Aušros Vartų atlaidai

Lapkričio 13-20 d. Vilniuje bus švenčiami Aušros Vartų švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai, tema: „Motina Gailestingumo“. Kiekvieną dieną Aušros Vartų koplyčioje  8:00 val. Novena ir malda už kunigus; 8:30 val.   šv. Mišios; 18:00 val. Akatistas. Kiekvieną dieną Šv.