Aušros Vartų atlaidai

Aušros Vartų atlaidai

Lapkričio 13-20 d. Vilniuje bus švenčiami Aušros Vartų švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai, tema: „Motina Gailestingumo“. Kiekvieną dieną Aušros Vartų koplyčioje  8:00 val. Novena ir malda už kunigus; 8:30 val.   šv. Mišios; 18:00 val. Akatistas. Kiekvieną dieną Šv.

Pradėjome bendruomenės namų remontą

Pradėjome parapijos bendruomenės namų remontą. Pirmame etape apšiltinome pastato sienas. Naujai įrengėme grindis, šildymo sistemą, vandentiekį, kanalizaciją, valymo įrengimus, naują elektros instaliaciją. Liko pakeisti langus, duris, išglaistyti sienas ir jas nudažyti, įsigyti ir sumontuoti šildymo katilą bei boilerį. Tikimės Jūsų

Pradėjome bendruomenės namų remontą

Nepavyko gauti paramos iš fondų, tačiau pradėjome parapijos bendruomenės namų remontą. Pirmame etape tikimės apšiltinti pastatą: pamatus, sienas. Pakeisti langus, duris. Naujai pakloti grindis, įvesti šildymą, vandentiekį, kanalizaciją, naują elektros instaliaciją, išglaistyti sienas ir jas nudažyti. Pradžiai pinigų turime, bet

Pradedame Gailestingumo metus

Pradedame Gailestingumo metus

Gailestingumas yra viena iš pamatinių mūsų tikėjimo žinių – Dievas taip myli žmoniją, kad yra pasiruošęs viską už ją atiduoti. Dievo Gailestingumo žinia pirmiausiai paskleista Dievo įskūnijimu konkrečioje vietoje ir konkrečiu laiku Šventojoje Žemėje. Ypatinga Apvaizdos dovana Vilniui buvo šv. Faustina