PADĖKA

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie padėjo pasiruošti ir atšvęsti šv. Roko atlaidus.  Už puokštes altoriams UAB „IGEDA“ ir jos vadovui Gediminui Krinevičiui.  Už nupintus vainikus – Dukurnonių moterims ir Aldonai Kizalavičienei.  Už bažnyčios paruošimą šventei: Virginijai Lukoševičienei, jos vaikams Rokui ir

APIE ELGSENĄ BAŽNYČIOJE

Vasara yra atostogų, tad ir kelionių metas. Vieni įdomiausių ir labiausiai lankomų kultūros paminklų yra bažnyčios. Tai – pakrikštytųjų namai. Krikščionys čia mokosi ir stiprinasi, kad pajėgtų būti kuo turi būti. Nepamirština, kad bažnyčių pastatai visą savo grožybę atskleidžia liturgijos

TĖVO DIENA

Vaikaičiai yra senųjų vainikas, o vaikų pasididžiavimas – jų tėvai (Pat 17.6)   Birželio 7 d., sekmadienį, Tėvo dienoje, 10 val. šv. Mišiose melsimės už gyvus tėvus, dalyvaujančius pamaldose laiminsime   Birželio 8 d., pirmadienį, 18 val. šv. Mišiose melsimės

RAMYBĖ JUMS!

RAMYBĖ JUMS!

Mielieji, Kristus Prisikėlė! Sveikinu visus, apkabinu ir meldžiuosi už jus bei jūsų artimuosius. Šių metų Velykos paženklintos nauja patirtimi – koronaviruso pandemija. Privertė mus užsidaryti ir saugotis, o kai kuriems įvarė stresą, nes prarado saugumo jausmą. Pasaulyje užsikrėtusių ir mirusių