LIETUVOS VYSKUPŲ KREIPIMASIS

LIETUVOS VYSKUPŲ KREIPIMASIS

Brangieji, Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo. Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų naktyje nuskamba džiugi angelų giesmė, skelbianti Dievo garbę.

DOVANA BAŽNYČIAI

DOVANA BAŽNYČIAI

Švęsdami Jiezno parapijos bažnyčios pašventinimo 350 metų sukaktį, gavome dovaną – Lietuvos Respublikos Vyriausybė skyrė Jiezno parapijos bažnyčios bokštų stogo ir pietinio fasado tvarkybos darbams 152 tūkstančius eurų.  Už šiuos pinigus numatyta: bokštų kryžių restauravimas, bokštų stogo medinės konstrukcijos pakeitimas

PADĖKA

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie padėjo pasiruošti ir atšvęsti šv. Roko atlaidus.  Už puokštes altoriams UAB „IGEDA“ ir jos vadovui Gediminui Krinevičiui.  Už nupintus vainikus – Dukurnonių moterims ir Aldonai Kizalavičienei.  Už bažnyčios paruošimą šventei: Virginijai Lukoševičienei, jos vaikams Rokui ir

APIE ELGSENĄ BAŽNYČIOJE

Vasara yra atostogų, tad ir kelionių metas. Vieni įdomiausių ir labiausiai lankomų kultūros paminklų yra bažnyčios. Tai – pakrikštytųjų namai. Krikščionys čia mokosi ir stiprinasi, kad pajėgtų būti kuo turi būti. Nepamirština, kad bažnyčių pastatai visą savo grožybę atskleidžia liturgijos