DOVANA BAŽNYČIAI

DOVANA BAŽNYČIAI

Švęsdami Jiezno parapijos bažnyčios pašventinimo 350 metų sukaktį, gavome dovaną – Lietuvos Respublikos Vyriausybė skyrė Jiezno parapijos bažnyčios bokštų stogo ir pietinio fasado tvarkybos darbams 152 tūkstančius eurų.  Už šiuos pinigus numatyta: bokštų kryžių restauravimas, bokštų stogo medinės konstrukcijos pakeitimas

PADĖKA

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie padėjo pasiruošti ir atšvęsti šv. Roko atlaidus.  Už puokštes altoriams UAB „IGEDA“ ir jos vadovui Gediminui Krinevičiui.  Už nupintus vainikus – Dukurnonių moterims ir Aldonai Kizalavičienei.  Už bažnyčios paruošimą šventei: Virginijai Lukoševičienei, jos vaikams Rokui ir

APIE ELGSENĄ BAŽNYČIOJE

Vasara yra atostogų, tad ir kelionių metas. Vieni įdomiausių ir labiausiai lankomų kultūros paminklų yra bažnyčios. Tai – pakrikštytųjų namai. Krikščionys čia mokosi ir stiprinasi, kad pajėgtų būti kuo turi būti. Nepamirština, kad bažnyčių pastatai visą savo grožybę atskleidžia liturgijos

TĖVO DIENA

Vaikaičiai yra senųjų vainikas, o vaikų pasididžiavimas – jų tėvai (Pat 17.6)   Birželio 7 d., sekmadienį, Tėvo dienoje, 10 val. šv. Mišiose melsimės už gyvus tėvus, dalyvaujančius pamaldose laiminsime   Birželio 8 d., pirmadienį, 18 val. šv. Mišiose melsimės