PADĖKOS ŽENKLAS

PADĖKOS ŽENKLAS

Balandžio 24 d., Gailestingumo sekmadienį, Narkevičių daugiavaikė šeima, prie altoriaus atnešė – VOTĄ, kaip padėkos ženklą, kad Gailestingasis Jėzus globoja juos ir teikia viltį net ir negandų akivaizdoje. Nors lapkričio 20 d. sudegė jų namai, jie išgyveno ne tik praradimus, bet

KUR TU?

KUR TU?

Kai tu man nepaklusai ir su Ieva valgei nuo uždrausto medžio, praradai Rojų, kurį tau įveisiau, praradai gyvenimo džiaugsmą, pilnatvę, kuriuo buvau apdovanojęs. Tu nepatikėjai manimi, tad tavyje apsigyveno nuodėmė – baimė, pavydas, skausmas ir mirtis. Aš ieškojau tavęs, bet

VĖLINES PRISIMINUS

VĖLINES PRISIMINUS

Lapkričio pradžia kvietė prisiminti išėjusiuosius. Lankėme kapus, nešėme gėlytes, žvakes, meldėmės. Regis, atgijo mirusiųjų „namai“, ypač sutemus žvakių liepsnelių jūra teikė jaukumą. Tačiau praėjus savaitei, vaizdas pasikeitė. Kapai vėl liko vieniši, o prie jų atliekų konteineriai perpildyti stiklinių žvakidžių ir