PADĖKA

PADĖKA

Rinkimai įvyko, turime išrinktą savivaldybės merą ir tarybą. Dėkoju visiems dalyvavusiems rinkimuose ir taip įvykdžiusiems pilietinę pareigą. Nuoširdžiai tariu ačiū skyrusiems savo balsą man. Jūsų pasitikėjimo dėka tapau savivaldybės tarybos nariu. Lieku atviras kraštiečių problemoms. Pažadu ieškoti jų sprendimo bei

SUKAKTYS KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOJE

SUKAKTYS KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOJE

Prieš 150 metų – 1873 m. gimė pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta (02-03) ir antrasis Kaišiadorių vyskupas – palaimintasis Teofilius Matulionis (06-22). Prieš 100 metų gimė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Česlovas Kavaliauskas (07-20), Naujojo Testamento vertėjas. Prieš 20 metų konsekruotas vyskupu