Vasario 16-osios dvasia Jiezno krašte

Vasario 16-osios dvasia Jiezno krašte

Artėja Lietuvos valstybės (1918 02 16) ir krašto lietuviškos savivaldos (1918 11 18) šimtosios metines. 2019 m. vasario 10–13 d. pagerbsime prieš šimtą metų Jiezno mūšyje kritusius karžygius. Vasario 16-osios minėjimai tarpukariu prasidėdavo Mišiomis, vainikų padėjimu prie žuvusių mūšyje savanorių