LIETUVIŠKOS SAVIVALDOS KRAŠTE ŠIMTMEČIUI. JIEZNO VALSČIUS CARIZMO VORATINKLYJE XIX A. PAB. – XX A. PR.

LIETUVIŠKOS SAVIVALDOS KRAŠTE ŠIMTMEČIUI. JIEZNO VALSČIUS CARIZMO VORATINKLYJE XIX A. PAB. – XX A. PR.

1918 m. pab. Jiezno krašte atsiradusi lietuviška savivalda sužadino viso krašto žmonių entuziazmą, jų aktyvumą, smalsumą ir savivaldos žmonių didžiavimąsi tarnavimu kraštui. Iki šiol plačiau nenagrinėjome Jiezno valsčiaus administracinio valdymo cariniais laikais. Savivaldos tuo metu neturėjome. Remsimės žinomo kraštiečio, kariškio

LIETUVOS SAVIVALDOS PRADŽIA 1918–1921 M. Lietuvos valstybės atkūrimo ir Jiezno krašto lietuviškos savivaldos šimtmečiui

LIETUVOS SAVIVALDOS PRADŽIA 1918–1921 M.  Lietuvos valstybės atkūrimo ir Jiezno krašto lietuviškos savivaldos šimtmečiui

Šiais metais lapkričio mėnesį minime lietuviškos savivaldos šimtmetį. 1918 m. lapkričio 11 d. ką tik naujai atgimusi Lietuvos valstybė jau susidūrė su pilsudskininkų ir bolševikų imperinėmis užmačiomis. Tuo metu Lietuvos valstybė labai silpna tiek finansiniais, policijos, kariuomenės, tiek kitais valdžios