JIEZNO VARDO PAMINĖJIMO 530-OSIOMS METINĖMS

JIEZNO VARDO PAMINĖJIMO 530-OSIOMS METINĖMS

Dar minint Jiezno vardo paminėjimo 525-ąsias metines 5 straipsnių cikle laikraščiuose „Gyvenimas“, kituose straipsniuose mėnraštyje „Jiezno parapijos  žinios“ ir portale „kvitrina.lt“ apžvelgėme seniausio Jiezno istorijos tarpsnio įvykius. Nenoriu kartoti jau daug kartų pateiktų faktų, bet paminėsiu kai kuriuos svarbesnius akcentus. 

PARTIZANŲ KALĖDOS

„Mes be Tavęs, Kalėdų Kristau, pūgą,- Mes be Tavęs, tiek metų žiemą šalom,- Tegul paliaus čia šiaurės vėtros stūgaut,  Tegrįš pavasaris į mūsų vargo šalį“  (Bernardas Brazdžionis)   Su advento pradžia pradedame laukti iškilios ir didžios kūdikėlio Jėzaus, tapusio Pasaulio

ANTISOVIETINIAM SUKILIMUI JIEZNE – 80 METŲ

ANTISOVIETINIAM SUKILIMUI JIEZNE – 80 METŲ

Kitais metais birželio dienomis minėsime antisovietinio sukilimo visoje Lietuvoje ir mūsų krašte 80-metį. Sukilimas iki šiol istorikų vertinamas kontraversiškai. Šalia lietuvių patriotų kovos prieš sovietus, siekiant atkurti Lietuvos nepriklausomybę, būta ir prieštaringų dalykų – kai kurie antisemitizmo protrūkiai, pataikavimas naciams.