STABDAMOS VIEŠOS PAMALDOS

STABDAMOS VIEŠOS PAMALDOS

Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos vyriausybės karantino sugriežtinimą, nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. stabdo viešas pamaldas bažnyčiose (plačiau 7 psl.). Kviečiame jungtis į maldą nuotoliniu būdu. Sekmadieniais ir švenčių dienomis šv. Mišių transliacija vyks iš Jiezno bažnyčios

ANTISOVIETINIAM SUKILIMUI JIEZNE – 80 METŲ

ANTISOVIETINIAM SUKILIMUI JIEZNE – 80 METŲ

Kitais metais birželio dienomis minėsime antisovietinio sukilimo visoje Lietuvoje ir mūsų krašte 80-metį. Sukilimas iki šiol istorikų vertinamas kontraversiškai. Šalia lietuvių patriotų kovos prieš sovietus, siekiant atkurti Lietuvos nepriklausomybę, būta ir prieštaringų dalykų – kai kurie antisemitizmo protrūkiai, pataikavimas naciams.

LIETUVOS VYSKUPŲ KREIPIMASIS

LIETUVOS VYSKUPŲ KREIPIMASIS

Brangieji, Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo. Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų naktyje nuskamba džiugi angelų giesmė, skelbianti Dievo garbę.

JŪSŲ AUKOS LABAI SVARBIOS

JŪSŲ AUKOS LABAI SVARBIOS

Dalyvaudami sekmadienį šv. Mišiose savo auka prisidedate prie bažnyčios išlaikymo. Daugiausia suaukojama Velykų, šv. Roko ir Kalėdų šventėse. Nuoširdus ačiū, nes šių pinigėlių dėka bažnyčioje gali patarnauti zakristijonas, vargonininkė, bažnyčios prižiūrėtoja, katechetė. Vyksta bažnyčios išorės darbai, tad Jūsų aukos labai

ADVENTE

ADVENTE

Šv. Mišios Advento sekmadieniais 9 ir 12 val. *** Lapkričio 29 d., pirmą Advento sekmadienį, šventinsime atsineštus adventinius vainikus. *** Pirmą Advento sekmadienį šventinsime kalėdaičius. Juos galėsite įsigyti kiekvieną dieną bažnyčios zakristijoje prieš ar po šv. Mišių. *** Gruodžio 19 d. 12

PRADŽIUGINKIME STOKOJANČIUS

PRADŽIUGINKIME STOKOJANČIUS

Visą š. m. gruodžio mėnesį Lietuvos vyskupijų ir centrinis Caritas vykdys vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija“, kurios metu tikintieji ir visi geros valios žmonės kviečiami parapijos bažnyčioje ar vietos Carito skyriuje už auką įsigyti simbolinę Carito žvakelę, taip išreiškiant