Iškilios balandžio datos

Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui: Melskimės, kad kuo plačiau skleistųsi nesmurtinė kultūra ir tiek valstybės, tiek atskiri piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų. Balandžio 2 d. VERBŲ SEKMADIENIS Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val. Balandžio 6 d. DIDYSIS

PADĖKA

PADĖKA

Rinkimai įvyko, turime išrinktą savivaldybės merą ir tarybą. Dėkoju visiems dalyvavusiems rinkimuose ir taip įvykdžiusiems pilietinę pareigą. Nuoširdžiai tariu ačiū skyrusiems savo balsą man. Jūsų pasitikėjimo dėka tapau savivaldybės tarybos nariu. Lieku atviras kraštiečių problemoms. Pažadu ieškoti jų sprendimo bei

TAPKITE GERADARIU

LR Seimas nutarė, kad religinės bendruomenės neatitinka NVO kriterijų ir negalės gauti GPM. Visgi, dar šiais metais, turite galimybę savo pernai sumokėtus mokesčius paversti gražėjančia Jiezno bažnyčia. Tereikia žinoti Jiezno Šv. Arkang. Mykolo ir Jono Krikštytojo parapijos kodą: 190860328 ir