Sveikinu Jus, mielos mamos, kuri kiekviena – vienintelė ir nepakartojama. Visuomet jauskite savo vaikų ir vaikaičių meilę bei dėkingumą.

GEGUŽĖS 7 D., SEKMADIENĮ, 10 VAL. ŠV. MIŠIOSE MELSKIMĖS UŽ JUS ir dalyvaujančias pamaldose laiminsime. Po pamaldų vyks šventė – Mamų pyragas.

Klebonas kun. Rolandas Bičkauskas

MIELOS MAMOS