GEGUŽĖS 6 D., ŠEŠTADIENĮ, 18 VAL. MIŠIOSE MELSIMĖS UŽ MIRUSIAS MOTINAS.

Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui:

Melskimės, kad Bažnyčios judėjimai ir grupės kasdien iš naujo atrastų savo evangelizacinę misiją, o jų charizmos tarnautų pasaulio reikmėms.

Gegužės mėnuo skiriamas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos atliekamos bažnyčioje arba namuose. Giedama ar skaitoma Švč. M. Marijos litanija, kalbama šv. Bernardo malda, giedama „Sveika, Marija“ ar „Marija, Marija“.

Gegužės 3 d.

Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai 9 val.

Gegužės 7 d.

V VELYKŲ SEKMADIENIS

Motinos diena

Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val.

Gegužės 14 d.

VI VELYKŲ SEKMADIENIS

Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val.

Gegužės 21 d.

VII VELYKŲ SEKMADIENIS

Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val.

Gegužės 28 d.

ŠV. DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)

Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val.

Švč. Sakramento adoracija nuo 11 iki 18 val.

Gegužės 31 d.

Švč. M. Marijos Apsilankymas 9 val.

Iškilios gegužės datos