cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844 (2)

Šeštadienį, balandžio 15 d., antrojo Velykų sekmadienio ir tą dieną kasmet minimos Dievo Gailestingumo šventės išvakarėse buvo konsekruotas vyskupu Romos Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos nepaprastasis komisaras Rolandas Makrickas.

Šių metų vasario 11 d. popiežius Pranciškus Rolandą Makricką paskyrė tituliniu Tolentino vyskupu ir suteikė jam asmeninį arkivyskupo titulą. Balandžio 15 d. aukotoms konsekracijos Mišioms vadovavo Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, kuris buvo ir pagrindinis naujojo vyskupo konsekruotojas. Koncelebravo valstybės sekretoriaus pavaduotojas arkivyskupas Edgaras Pena Parra, Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos arkikunigas kardinolas Stanislawas Rylko, beveik visi vyskupai ir daug kunigų iš Lietuvos, naujojo arkivyskupo kolegos iš Šventojo Sosto diplomatinės tarnybos ir Vatikano institucijų.

Arkivyskupas Rolandas Makrickas gimė 1972 m. Biržuose. 1996 m. buvo įšventintas kunigu Panevėžio vyskupijai, 1996–2001 m. buvo Lietuvos vyskupų konferencijos sekretorius. 2004 m. Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete jis įgijo Bažnyčios istorijos daktaro laipsnį. 2006 m. buvo priimtas į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą, dirbo nunciatūrose Gruzijoje, Švedijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Gabone ir Valstybės sekretoriato bendrųjų reikalų skyriuje. Nuo 2021 m. jis yra Popiežiškosios Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos nepaprastasis komisaras.

Vatican News

ARKIVYSKUPO ROLANDO MAKRICKO KONSEKRAVIMO IŠKILMĖ