popiezius

Po sekmadienio vidudienio maldos popiežius Pranciškus visų pirma paminėjo žemės drebėjimo katastrofą Turkijoje ir Sirijoje. Popiežius ragino užtikrinti artumą, maldą ir paramą, pasakojo apie matytus žemės drebėjimo vaizdus, kalbėjo apie nukentėjusių žmonių kančias. „Melskimės už juos! Neužmirškime jų, galvokime, kaip jiems padėti“, – pažymėjo Pranciškus.

Popiežius prašė neužmiršti ir kenčiančios Ukrainos, meldė Viešpatį, kad atvertų taikos kelius ir atsakingiesiems suteiktų drąsos jais eiti.

„Gerokai įskaudino žinios iš Nikaragvos“, – tęsė Pranciškus ir pridūrė, kad negali šia proga nepaminėti Matagalpos vyskupo Rolando Alvarezo – „trokštu jam daug gero“, sakė popiežius Pranciškus. Jis paminėjo, kad Nikaragvos ganytojas nuteistas 26 metų kalėjimo bausme ir prisiminė iš Nikaragvos į JAV deportuotus žmones.

„Meldžiuosi už juos ir už visus, kurie kenčia tame brangiame širdžiai krašte“, – pridūrė popiežius. Ji paprašė visų melstis, Švč. Mergelės Marijos užtarimu prašyti Viešpatį, kad atvertų politikų ir visų piliečių širdis taikai – „taika užgimsta tiesoje, teisingume, laisvėje ir meilėje; taikai reikia kantraus dialogo pastangų“, – sakė popiežius.

bernardinai.lt

POPIEŽIAUS MALDOJE – ŽEMĖS DREBĖJIMAS, UKRAINA IR NIKARAGVOS VYSKUPAS