Tėvas iš Utenos skambino sūnui į Kauną vieną penktadienio rytą: „Pavargau nuo tavo mamos per 40 metų. Daugiau nebegaliu. Pirmadienį nešu pareiškimą skyryboms. Pranešk savo sesei, kuri gyvena Klaipėdoje.“ Po kelių minučių dukra skambino iš Klaipėdos: „Tėte, nieko nedaryk. Neskubėk nešti to pareiškimo. Jau šiandien lekiu pas jus savaitgaliui. Pakeliui paimsiu ir brolį iš Kauno. Laukite mūsų. Ramiai aptarsime viską visi kartu.“ Tėvas padėjo telefono ragelį ir tarė žmonai: „Šį kartą pavyko. Po dešimties metų vaikai vėl atvažiuos pas mus per Kalėdas. O ką sakysime prieš Velykas?“

***

Sekmadienio ryte vairuotojas įvažiavo į didelę bažnyčios automobilių stovėjimo aikštelę. Joje buvo labai daug automobilių. Jis pervažiavo visą aikštelę, bet nerado nei vienos laisvos vietos. Pradėjo mintyse melstis: „Dieve, padėk man surasti laisvą vietą automobiliui.“ Po kelių sekundžių pastebėjo, kad vienas automobilis išvažiavo. Jis tarė: „Dieve, nebeieškok man laisvos vietos. Aš ją jau pats suradau.“

***

Mama žadino savo sūnų sekmadienio ryte: „Sūnau, kelkis, nes pavėluosi į bažnyčią.“ Sūnus atsakė: „Šiandien aš neisiu į bažnyčią. Nenoriu ten eiti. Man ten nepatinka. Kodėl turiu dabar keltis ir eiti į bažnyčią?“ Mama atsakė: „Tu privalai ten eiti, nes tu jau 40 metų amžiaus. Tu esi tos bažnyčios klebonas.“

***

Meldėsi vyras ir žmona savo namuose. Abu buvo 60 metų amžiaus. Staiga pasirodė angelas ir tarė: „Jūsų malda buvo išklausyta. Sakykite, ko labiausiai dabar norėtumėte, ir viskas įvyks.“ Žmona prašė: „Norėčiau, kad mes gyventume šiltose Havajų salose.“ Angelas mostelėjo sparnais ir visi tuojau pat atsidūrė Havajuose. Vyras prašė: „Norėčiau, kad mano žmona būtų 30 metų jaunesnė už mane.“ Angelas mostelėjo sparnais ir vyras tapo 90-mečiu seneliu.

NUSIŠYPSOKIME