paskirtas

Popiežius Pranciškus monsinjorą Rolandą Makricką, Popiežiškosios Švč. Mergelės Marijos didžiosios bazilikos nepaprastąjį komisarą, paskyrė tituliniu Tolentino vyskupu ir suteikė jam asmeninį arkivyskupo titulą.

Rolandas Makrickas gimė 1972 m. sausio 31 d. Biržuose. 1996 m. liepos 20 d. buvo įšventintas kunigu Panevėžio vyskupijai, 1996–2001 m. buvo Lietuvos vyskupų konferencijos sekretorius ir 2000 m. didžiojo jubiliejaus nacionalinio komiteto vadovas. 2004 m. Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete jis įgijo Bažnyčios istorijos daktaro laipsnį. 2006 m. liepos 1 d. buvo priimtas į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą, dirbo nunciatūrose Gruzijoje, Švedijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Gabone ir Valstybės sekretoriato bendrųjų reikalų skyriuje. Nuo 2021 m. gruodžio 15 d. jis yra Popiežiškosios Švč. Mergelės Marijos didžiosios bazilikos nepaprastasis komisaras.

Vatican News

MONS. ROLANDAS MAKRICKAS PASKIRTAS ARKIVYSKUPU