20221002_dubingiu-baznycios-konsekracija_09

Spalio 2 d. Dubingių parapijoje (Kaišiadorių vyskupijoje) vyko neeilinė šventė – naujosios Šv. Jurgio bažnyčios dedikavimo (konsekravimo) iškilmė. Bažnyčią dedikavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, dalyvaujant vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui.

Iškilmės metu liturgijai vadovavęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas dėkojo statytojams, bažnyčią puošusiems Lietuvos menininkams, parapijiečiams, visokeriopai prisidėjusiems prie naujosios šventovės iškilimo, ir ypač pabrėžė gyvosios bažnyčios, bendruomeniškumo, meilės artimui ir ištikimybės Dievui svarbą, linkėjo Dubingių parapijos bendruomenei telktis ir augti. Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas džiaugėsi šiuo neeiliniu įvykiu, dėkojo visiems, kūrusiems bažnyčią, Kaišiadorių vyskupijos vardu įteikė mecenatams Švč Mergelės Marijos su Kūdikiu ikoną, o Dubingių bendruomenės atstovai savo dėkingumą mecenatams už įstabią dovaną parapijai išreiškė, atnašų procesijos metu įteikdami Dievui padėkos ženklą už bažnyčios statytojus – votą, kuris buvo prikabintas prie Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo. Mecenatai Aurelija ir Aurelijus Rusteikos trumpai priminė bažnyčios atsiradimo ištakas, dėkojo visiems, kurie ją statė ir puošė, iškilmės dalyviams.

Kaišiadorių kurijos informacija

KONSEKRUOTA NAUJOJI DUBINGIŲ ŠV. JURGIO (KANKINIO) BAŽNYČA