cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844 (1)

Lapkričio 13 d., po sekmadienio vidudienio maldos, popiežius, kaip įprasta, atsisveikino palinkėdamas skanių pietų ir Vargstančiųjų dienos proga pats išskubėjo pietauti su maždaug 1300 asmenų, remiamų „Caritas“ ir kitų Romoje veikiančių šalpos organizacijų. Pietūs surengti Šv. Pauliaus VI salėje Vatikane.

Vatican News

POPIEŽIUS PIETAVO SU VARGSTANČIAISIAIS