Mūsų mirusieji

Ona Baranauskienė, 89 m. iš Jiezno,

Viktoras Marčiukonis, 51 m. iš Jiezno,

Albinas Cibulskas, 81 m. iš Strazdiškių k.,

Adelė Stepankevičienė, 90 m. iš Jiezno,

Domicelė Basevičienė, 84 m. iš Padrieziškių k.,

Jonas Nenartavičius, 94 m. iš Šilinių k.,

Ona Albina Beržinskienė, 82 m. iš Kauno,

Kęstutis Andrulevičius, 41 m., iš Jiezno,

Pranciškus Šimukauskas, 89 m. iš Sobuvos k..

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

 

Sakramentinis gyvenimas (sausis)