ŠVĘSKIME ŠV. KALĖDAS DRAUGE

Gruodžio 24 d. – KALĖDŲ NAKTIES (PIEMENĖLIŲ) ŠV. MIŠIOS – 21 val.

Gruodžio 25 d. – KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS – 9 val.

Gruodžio 26 d. – ŠVENTOJI ŠEIMA. ŠV. MIŠIOS -12 val.

Sausio 1 d. ŠVČ.M. MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. ŠV. MIŠIOS – 12 val. 

Sausio 2 d. II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ. ŠV. MIŠIOS – 10 val.

ŠVĘSKIME ŠV. KALĖDAS DRAUGE