die_geburt_christi-2Jėzus gimė Betliejaus tvartelyje, bet galbūt pamirštame, kad tai buvo Dievo pasirinkimas. Jis galėjo ateiti pas mus kaip galingas valdovas, gimęs turtingoje ir privilegijuotoje šeimoje. Ar kaip bekūnis balsas, kalbantis iš dangaus. Tačiau Dievas norėjo pasitikti mus ten, kur esame. Tad Viešpats atėjo kaip žmogus, kaip tas, prie kurio galėtų prisiartinti. 

Be to, Dievas pasirinko mažiausiai bauginančią žmogišką būseną: kūdikio. Viešpats į mūsų pasaulį įžengė verkdamas ir priklausomas nuo kitų. Pagaliau, Jėzaus kilmė nebuvo išskirtinė. Dievo Sūnus visiškai niekuo iš kitų neišsiskyrė. Pagarbią baimę gali kelti didis valdovas ar mokytas mokslininkas, bet ne paprastas amatininkas. Kai Jėzus pradėjo pamokslauti, žmonės gimtajame jo mieste kalbėjo: ar jis ne Juozapo ir Marijos sūnus?

Dievas ir toliau ateina pas mus tokiais būdais, kokius mes galime suprasti ir pajausti. Pas tą, kuriam patinka bendrauti, Dievas gali ateiti per pokalbį su artimu draugu. Pas tėvus – kaip šypsena kūdikio veide. Visuomeniškas asmuo ras Dievą tarnaudamas. Į mistiką linkęs asmuo — skaitydamas Šventąjį Raštą. Dievas pasitinka mus ten, kur esame.

Tačiau kaip anuomet, taip ir šiandien kartojasi drama – vieni Jėzų priima, kiti ne.

Žmogau, šiandien Viešpats beldžiasi į tavo širdį. Suprask, Jėzus ateina ne sujaukti tavo gyvenimo, bet sumažinti sumišimą. Priimk Jį ir tavo sieloj įvyks šventė.

Jūsų klebonas kunigas Rolandas

ŠVĘSKIME ŠV. KALĖDAS DRAUGE

Gruodžio 24 d. – KALĖDŲ NAKTIES (PIEMENĖLIŲ) ŠV. MIŠIOS – 21 val.

Gruodžio 25 d. – KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS – 9 val.

Gruodžio 26 d. – ŠVENTOJI ŠEIMA. ŠV. MIŠIOS -12 val.

Sausio 1 d. ŠVČ.M. MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. ŠV. MIŠIOS – 12 val. 

Sausio 2 d. II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ. ŠV. MIŠIOS – 10 val.

 

JĖZUS GIMĖ, KAD SUMAŽINTŲ PASAULIO SUMIŠIMĄ.