Šv. Mišios Advento sekmadieniais 9 ir 12 val.

Lapkričio 28 d. – pirmą Advento sekmadienį – šventinsime kalėdaičius.

Juos galėsite įsigyti kiekvieną dieną bažnyčios zakristijoje prieš ar po šv. Mišių.

Gruodžio 18 d. 12 val. švęsime Advento Susitaikinimo pamaldas.


Daugelis tikriausiai žino, kad advento esmė – laukimas, ir mano, jog jo tikslas pasiruošti Kristaus gimimui, kurį švęsime per Kalėdas. Tačiau tai tik dalis istorijos. Žodis „adventas“ yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio „adventus“, reiškiančio „atėjimą“. Pradžioje krikščionys susiejo adventą su Kristaus atėjimu. Tačiau jie turėjo galvoje ne pirmąjį jo „atėjimą“ Betliejaus ėdžiose, o antrąjį – dangaus debesyse kaip pasaulio teisėjo. Tik viduramžiais advento laikotarpis buvo aiškiai siejamas su pirmuoju Kristaus atėjimu per Kalėdas.

Šiandien advento laikas trunka keturias savaites. Norint išlaikyti pusiausvyrą tarp abiejų elementų – prisiminimo ir laukimo – pirmieji du advento sekmadieniai (iki gruodžio 16 d.) žvelgia į antrąjį Kristaus atėjimą, o du paskutiniai sekmadieniai (gruodžio 17–24 d.) gręžiasi į pirmąjį Kristaus atėjimą. 

Nėra lengva šventiniame šių dienų šurmulyje, tarp pirkinių, šviesų ir džiugių melodijų, turėti omenyje, jog adventas yra skirtas susikaupti ir savitvardai. Tačiau tik advento šešėlyje galime gerai suprasti ir įvertinti patį Kalėdų stebuklą; tik Kalėdų šviesoje krikščionio gyvenimas įgyja prasmę. 

klebonas

 

 

ADVENTAS – JIS ATĖJO IR JIS VĖL ATEIS