Mūsų mirusieji

Elena Zencevičienė, 95 m. iš Pelekonių k.,

Elena Simanavičienė, 82 m., iš Jiezno,

Bronislava Bražinskienė, 89 m. iš Jiezno,

Roma Zujienė, 77 m. iš Jiezno,

Ona Pempienė, 90 m. iš Sundakų k.,

Genė Zaparackienė, 91 m. iš Jiezno,

Pranciška Petravičiūtė, 93 m. iš Pečiauskų k.,

Jonas Dekaminavičius, 96 m. iš Būdos k.,

Juozas Gelčius, 88 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

 

Sakramentinis gyvenimas