VĖLINIŲ OKTAVOJE

Lapkričio 2 d.

MALDOS UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS)

10 val. už visus mirusius.

12 val. už Sobuvos kapinėse palaidotus.

Lapkričio 3 d.

9 val. už Pelekonių kapinėse palaidotus.

Lapkričio 4 d.

9 val. už Nibrių kapinėse palaidotus.

Lapkričio 5 d.

9 val. už Anglininkų kapinėse palaidotus.

Lapkričio 8 d.

18 val. už mirusius kunigus

Lapkričio 9 d.

9 val. už palaidotus ne Jiezno parapijos kapinėse.

 

Žvakes šventinsime po kiekvienų Mišių.

Po jų vyksime lankyti kapinių, melsimės, šventinsime paminklus.

VĖLINIŲ OKTAVOJE