pirmoji-komunija

PIRMAJAI KOMUNIJAIParapijoje buriama pasirengimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams grupelė. Kviečiame registruoti vaikus, kurie mokosi ketvirtoje ar vyresnėse klasėse.

Vaikų tėvai turi kreiptis į parapijos katechetę, tikybos mokytoją Ireną Skulsčienę, mob. 864712654 ir pateikti prašymą, nurodant:

  • Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė, kontaktinis telefonas.
  • Vaiko (globotinio) vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas, jeigu reikėtų mokytis nuotoliniu būdu (arba vieno iš tėvų, jeigu vaikas neturi elektroninio pašto). Gimimo data. Gyvenamoji vieta.

Klasė, kurioje mokosi.

Kartu su prašymu reikia pristatyti nukopijuotą Krikšto sakramentą liudijantį dokumentą.
Registracija iki spalio 3 d.
Pirmas susitikimas su tėveliais ir supažindinimas su pasirengimo programa spalio 10 d. po 12.00 val. Šv. Mišių.

ALFA KURSAS. Skirtas ieškantiems atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus – apie Dievą, apie tikėjimą, apie žmogų. Kviečiame registruotis visus norinčius, ypač Pirmajai Komunijai besiruošiančiųjų vaikų tėvus.

Registracija iki spalio 3 d.

Klebonas kun. Rolandas, mob. 868563473.

GEROJO GANYTOJO KATECHECZĖ. Skirta 3-8 metų vaikams.

Registracija iki spalio 3 d.

Katechetė Dovilė Kimbirauskienė, mob. 867242822.

Klebonas

KVIEČIAME Į KATECHETINIUS BŪRELIUS