Mūsų mirusieji

Jonas Ruočkus, 84 m. iš Jiezno,

Adelė Andriulevičienė, 85 m. iš Jiezno,

Justinas Guogis, 17 m. iš Jiezno,

Pranas Paliokas, 72 m. iš Jiezno,

Vincas Šimanskas, 99 m. iš Sundakų k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

 

Sakramentinis gyvenimas