20210125_153012

 

Atšilus orams tęsiame mūsų bažnyčios išorės tvarkybos darbus. Ačiū visiems, kurie aukojote, tačiau pinigėlių dar trūksta. Prašau visų parapijiečių ir kitų geros valios žmonių prisidėti savo auka. Kokia suma? Sprendžia jūsų galimybės ir širdies dosnumas. Galinčius, prašau, skirti nuo šeimos 50 eurų auką.

Dirbantys prie parapijos veiklos gali prisidėti skirdami iki 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (iki 2021 m. gegužės 1 d. užpildydami bei pateikdami VMI  FR0512 formos (02 versija) prašymą).

Mūsų rekvizitai:

– paramos gavėjo pavadinimas: Jiezno Šv. Arkang. Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia;

– buveinės adresas: Br. Bulikos g. 2; Jieznas, Prienų r. sav.

– juridinio asmens kodas: 190860328;

– ataskaitinis mokestinis laikotarpis: 2020.

Teatlygina Viešpats už Jūsų dosnumą.

Klebonas kun. Rolandas Bičkauskas

 

GALINČIUS PRAŠAU PRISIDĖTI