Rolandas BičkauskasGyvename vartotojiškame pasaulyje, esame apsvaigę nuo noro kaupti, turėti, pasirodyti. Kalėdos – dar viena galimybė pirkti sau, pirkti kitam, tiesiog pirkti ir puikuotis. Tačiau šiais metais dėl pandemijos esame sustabdomi (prieš Velykas buvo tas pat). Ne tik pirkti, bet ir švęsti. Psichologai teigia, kad tai gali atsiliepti žmonių psichikai. Pritariu, bet jeigu įsigilinsime į Kalėdų slėpinį – Dievas nužengė iš Dangaus, Jis tapo kūdikiu, kad būtų su mumis – su mūsų baimėmis, ligomis, vienatvėmis, – suprasime, kad nesame vieniši. Tuomet užplūs džiaugsmas!

Nors bažnyčiose nevyks viešos Kalėdų pamaldos, bet bus galima privačiai aplankyti Jiezno bažnyčioje Prakartėlę – Kūčių vakarą (nuo 17 val. iki 20 val.) ir Kalėdų dieną (nuo 10 iki 18 val.). Tik, kaip sako popiežius Pranciškus, „nesustokime ties ženklu, bet eikime prie prasmės – prie Jėzaus, prie Dievo meilės, kurią jis mums apreiškė. Artinkimės prie begalinio gėrio, kuris suspindo pasaulyje. Jokia pandemija, jokia krizė negali užgesinti šios šviesos. Įsileiskime ją į savo širdis ir ištieskime ranką tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Šitaip Dievas vėl gims mumyse ir tarp mūsų.“ 

Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldos bendrystę per šiuos metus, už Jūsų pinigines aukas bendruomenės poreikiams ir bažnyčios remontui, dėkoju už sąmoningumą ir atsakomybę už save ir kitus.

Meldžiu Dievo atneštos ramybės ir Jo artumo pajautimo šv. Kalėdų šventėje ir Naujaisiais, Viešpaties, metais.

Jūsų klebonas kun. Rolandas

 

SKIRKIME LAIKO MALDAI IR KALĖDŲ SLĖPINIO APMĄSTYMUI