Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos vyriausybės karantino sugriežtinimą, nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. stabdo viešas pamaldas bažnyčiose (plačiau 7 psl.).

Kviečiame jungtis į maldą nuotoliniu būdu. Sekmadieniais ir švenčių dienomis šv. Mišių transliacija vyks iš Jiezno bažnyčios per Facebook profilį: facebook.com/rolandas.bickauskas

Gruodžio 20 d. – IV advento sekmadienį – 9 val.

Gruodžio 24 d. – KALĖDŲ NAKTIES (PIEMENĖLIŲ) ŠV. MIŠIOS – 21 val.

Gruodžio 25 d. – KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS – 9 val. 

Gruodžio 27 d. – ŠVENTOJI ŠEIMA. ŠV. MIŠIOS -10 val.

Sausio 1 d. ŠVČ. M. MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. ŠV. MIŠIOS – 12 val. 

Sausio 3 d. II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ. ŠV. MIŠIOS – 10 val.

Taip pat galite jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per LRT plus televiziją ar Marijos radiją.

Dėl Išpažinties, šv. Komunijos, laidotuvių ir kitų sielovadinių patarnavimų, prašome kreiptis į parapijos kleboną

tel. 8 685 63473.

STABDAMOS VIEŠOS PAMALDOS