Šv. Mišios Advento sekmadieniais 9 ir 12 val.

***

Lapkričio 29 d., pirmą Advento sekmadienį, šventinsime atsineštus adventinius vainikus.

***

Pirmą Advento sekmadienį šventinsime kalėdaičius.

Juos galėsite įsigyti kiekvieną dieną bažnyčios zakristijoje prieš ar po šv. Mišių.

***

Gruodžio 19 d. 12 val.

švęsime Advento Susitaikinimo pamaldas.

ADVENTE