PIRMAJAI KOMUNIJAI.

Vaikai turi mokytis bent ketvirtoje klasėje ir lankyti tikybos pamokas (pasirinkusieji etikos pamokas privalės lankyti sekmadieninę mokyklėlę. Metams auka 40 eurų). Registracija iki spalio 1 d. 

Katechetė Irena Skulsčienė, mob. 864712654.

 

ALFA KURSAS.

Skirtas Pirmajai Komunijai besiruošiančiųjų vaikų tėvams ir kitiems norintiems. Registracija iki spalio 1 d. 

Klebonas kun. Rolandas, mob. 868563473. 

 

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI.

Jaunimas turi mokytis bent devintoje klasėje ir lankyti tikybos pamokas. Registracija iki rugsėjo 27 d. 

Klebonas kun. Rolandas, mob. 868563473.

 

GEROJO GANYTOJO KATECHECZĖ.

Skirta 3-6 metų vaikams. 

Registracija iki spalio 1 d. 

Katechetė Dovilė Kimbirauskienė, mob. 867242822.

Klebonas

KVIEČIAME Į KATECHETINIUS BŪRELIUS