resize_680x520_d2_fdn_3695

2020 m. rugpjūčio 23 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamas kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100-čio Jubiliejus. Kardinolas gimė Kaišiadorių vyskupijoje ir buvo ilgametis jos ganytojas.

Iškilmingų Šv. Mišių įžangoje kalbėjęs Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas sakė:

„Padaryk mane gerumo ženklu“. Tokį šūkį savo tarnystei buvo pasirinkęs kardinolas Vincentas Sladkevičius, kurio gimimo 100 metų Jubiliejų švenčiame.

Švęsdami Jubiliejų, dėkojame Dievui už kardinolo Vincento gyvenimą ir tarnystę, tremties metus, ištikimybę ganytojo pašaukimui, žmogišką gerumą ir paprastumą, artumą mažiausiems ir silpniausiems, už siekius ir pastangas būti gerumo ženklu, telkti ir vienyti bendram gėriui visus žmones. Dėkojame Dievo Apvaizdai, kad Lietuvos Atgimimo metu turėjome tokį ganytoją“, sakė vyskupas.

Mišioms vadovavęs kardinolas Juozas Audrys Bačkis, homilijoje sakė:

„Ko mes galime šiandien pasimokyti iš kardinolo Vincento Sladkevičiaus liudijimo? Jo pasirinktas šūkis „Padaryk mane gerumo ženklu“. Šiam šūkiui jis liko ištikimas visą gyvenimą. Kardinolo pavyzdys rodo, kas yra tikroji krikščioniška meilė, „kuri nesiduoda pikto nugalima, bet nugali pikta gerumu“. Jis mylėjo kiekvieną žmogų, visus mielai priimdavo su šypsena ir atvira širdimi, nepaisydamas jų politinių ir religinių pažiūrų, buvo tikras gailestingumo įsikūnijimas.

Šiandien nuoširdžiai meldžiu visiems mums tęsti gerumo ir gailestingumo kelionę šių laikų visuomenėje, kuri taip pat kenčia nuo pykčio, priešiškumo, patyčių. Tesuteikia mums Viešpats jėgų visur ir visuomet rinktis gerumą, kurį liudytume savo šeimose, bendruomenėse, visuomenėje. Tesuteikia mums dosnią ir jautrią širdį, kuri moka išklausyti, paguosti, padėti ir dalintis su kitais. Manau, kad tai būtų gražiausias paminklas ir atminimo dovana kardinolui Vincentui, kad mes visi ryžtumės tapti „gerumo ženklu“ Bažnyčioje ir visuomenėje. Tepadeda mums Dievas, užtariant Jo Motinai Marijai ir gerajam kardinolui Vincentui Sladkevičiui.“

Po šv. Mišių į susirinkusius kreipėsi šventėje dalyvavęs Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda:

„Kardinolo V. Sladkevičiaus gyvenimas yra gyvas pavyzdys, kaip glaudžiai Katalikų bažnyčia buvo susijusi su mūsų pasipriešinimu totalitariniam režimui visą sovietmetį. Nors nepadovanotas ypatingomis fizinėmis galiomis, jis buvo nepaprastai stiprus savo dvasia: romus, taikdarys, ieškojęs stiprybės tikėjime ir kartu tikėjęs Lietuvos laisve“.

Prezidentas pabrėžė, kad kardinolas V. Sladkevičius savo pavyzdžiu ir darbais liudijo meilę artimui, puoselėjo bendruomeniškumą – vertybes, kurios buvo labai svarbios gimstant Sąjūdžiui, susitelkiant Baltijos keliui ir drąsiai saugant laisvę Sausio 13-ąją.

„Man padarė didžiulį įspūdį jo kalba grąžinant Vilniaus katedrą tikintiesiems. Tada jis kalbėjo apie dvasinį tautos augimą po ilgų priespaudos metų. Aukime ir kartu padėkime augti mūsų broliam baltarusiams, kurie šiandien išgyvena tą pačią priespaudą“, – linkėjo Prezidentas.

Po pietų vyko renginys kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje – Guronių kaime, Kaišiadorių raj. Renginyje dalyvavo ir prisiminimais dalinosi Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis – Guronių rožinio slėpinių komplekso kūrėjas ir kardinolo V. Sladkevičiaus įpėdinis Kaišiadorių vyskupijoje, prof. Vytautas Landsbergis, seserys Eucharistietės – Guronyse vedančios rekolekcijų namus, kiti asmenys. Renginį finansavo Kaišiadorių rajono savivaldybė, kurios garbės piliečio vardas suteiktas kardinolui Vincentui Sladkevičiui.

pagal kaisiadorys.lcn.lt

Kaisiadoriu katedra 2020-08-23-1

KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS GIMIMO 100-ČIO JUBILIEJUS KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOJE