IvanauskasPrieš 350 metų LDK kancleris Kristupas Zigmantas Pacas pastatydino nuostabią Jiezno bažnyčią. Ji tapo Dievo garbinimo vieta bei daugelio paguodos ir malonės šaltiniu. Istorijos bėgyje kraštas ne kartą išgyveno negandas, bet bažnyčia išliko užuovėja kenčiantiems ir ieškantiems ramybės.

Dėkoju Dievui už šį baroko perlą, sveikinu parapijos kleboną kunigą Rolandą Bičkauską bei visus Jus. Meldžiuosi už fundatorius bei visus šios šventovės rėmėjus, joje tarnavusius dvasininkus, Jūsų tėvus bei protėvius. Džiaukitės šią sukaktimi, toliau puoselėkite šią unikalią bažnyčią ir auginkite šventovę savyje.

Tegloboja Jūsų dangiškiškieji globėjai arkangelas Mykolas ir Jonas Krikštytojas, telaimina dangaus ir žemės Viešpats.

+ Jonas Ivanauskas
Kaišiadorių vyskupas

MIELI JIEZNO PARAPIJOS ŽMONĖS