birželio 24 d., trečiadienį, švęsime titulinius

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO atlaidus

 JN

12 val. Šv. Mišios. Joms vadovaus kun. Mindaugas Grenda, Kaišiadorių katedros vikaras

Liturgiją vainikuos Eucharistinė procesija.

klebonas

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO ATLAIDAI