Vaikaičiai yra senųjų vainikas,

o vaikų pasididžiavimas – jų tėvai (Pat 17.6)

 Happy father and son enjoying themselves

Birželio 7 d., sekmadienį,

Tėvo dienoje,

10 val. šv. Mišiose

melsimės už gyvus tėvus,

dalyvaujančius pamaldose laiminsime

 

Birželio 8 d., pirmadienį,

18 val. šv. Mišiose

melsimės už mirusius tėvus.

TĖVO DIENA