Nuo gegužės 10 d. bažnyčiose vėl organizuojamos viešos pamaldos!

 

Jiezno parapijos bažnyčioje

šv. Mišių tvarka:

 

SEKMADIENIAIS 10 ir 12 val.

 

šiokiadieniais

(gegužės ir birželio mėn.) – 18 val.

 

šeštadieniais – 10 val.

 

  • dalyvaujantys pamaldose turi dėvėti veidą dengiančias kaukes;
  • įeinant į bažnyčią ir išeinant dezinfekuoti rankas;
  • išlaikyti tarp pamaldų dalyvių saugų atstumą;
  • sėsti tik į kas antrą suolą, pažymėtuose vietose;
  • Einant šv. Komunijos laikytis saugaus atstumo;
  • Šv. Komuniją priimti į rankas;

 

Nerekomenduojama lankytis bažnyčioje priklausantiems rizikos grupei ar turintiems ligos simptomų.

Saugokime save ir kitus!

Jiezno bažnyčia

SEKMADIENIAIS VĖL KARTU GALĖSIME GARBINTI DIEVĄ